FAQs Complain Problems

सूचना:

निर्माणधिन प्रशासकीय भवन

Read More

हुप्सेकोट-५, धौवादीमा हावाबाट विद्युत उत्पादन

Read More

हुप्सेकोट गाउँपालिका र नेशनल माइक्रो फाइनान्स लिमिटेडको सहकार्यमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि आधुनिक फोहोर दानी वितरण

Read More

संक्षिप्त परिचय

हुप्सेकोट गाउँपालिका नेपालको गण्डकी प्रदेश अन्तरगत नवलपरासी(व.सु.पूर्व) जिल्लामा अवस्थित एक गाउँपालिका हो । साविकको हुप्सेकोट देउराली र धौवादी गाउँ विकास समितिहरुलाई समेटेको हुप्सेकोट गाउँपालिका १८९ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यस गाउँपालिकामा २६५८३ जनसंख्या रहेको छ र यसमा पुरुषको संख्या १२१४८ र महिलाको संख्या १४४३५ रहेको छ । ६ वडाहरुमा विभाजित गाउँपालिका साविकको देउराली गाउँ विकास समिति परिसरबाट गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ । यस गाउँपालिकामा विभिन्न जातजातीहरुको एक समानको सौहार्द्रपूर्ण बसोबास रहेको पाईन्छ ।

आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकको २०८० जेठ १८ बिहिबारमा प्रकाशित बोलपत्र स्वीकृतीको लागि आशयको सूचना!!!

दस्तावेज: 

हुप्सेकोट गाउँपालिकाको दोश्रो गाउँ सभाको प्रथम अधिवेसनमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम !!!

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५७०८७३००
pandey_laxmii@yahoo.com
उपाध्यक्ष
९८५७०८७३०१

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५७०८७३०२
लेखा अधिकृत /सूचना अधिकारी
९८४९१५१५८८
rajregmi88@gmail.com

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनका हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष, वडा सचिव सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ४ कित्ता सम्म रु.५२० र सो भन्दा माथि प्रति कित्ता रु.१००/- थप
आवश्यक कागजातहरुः-

• निवेदन (बाटोका नाम, टोल समेत खुलाउने), नागिरकता प्रमाणपत्र पत्रका प्रतिलिपि
• जग्गाधनी प्रणापत्र पुर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि
• जग्गा रहेका क्षेत्रको प्रमाणित सक्कल नक्सा
• चालु आ.व. सम्मको मालपोत वा सम्पती कर तिरेका रसिद
• लिन दिन दुबै व्यक्ति नागरिकताका प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी सहित उपस्थित हुनुपर्ने ।
• स्थलगत निरिक्षण प्रतिवेदन ।

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनका हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष, वडा सचिव सहायक कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रू. ५२० /-
आवश्यक कागजातहरुः-

१)निवेदन र नागरिकता प्रमाणापत्रको प्रतिलीपी ।
२)जग्गाधनी प्रमाणापत्र पुर्जा प्रतिलिपी
३)घर जग्गार रहेका क्षेत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी नापी नक्सा
४)सर्जमिन गरी बुझ्नु पर्ने भए साक्षी बस्न ५ जनाका नागरिकताको प्रतिपिलि
५)चालु अा.व. सम्मका मालपोत वा सम्पति कर तिरेका रसिद
६)निवेदन स्वयं वा निजले अन्य व्यक्ति तोकेका हकमा निज निवेदकले दिएका अधिकृत वारेसको प्रमाणित प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानिय पञ्जिकाधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निःशुल्क र सो भन्दा बढी भएमा रु.५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निबेदन र नागरिकताको पर्तिलिपि
२)बसाई सरि जाने हकमा परिवारको विवरण सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई बसाईसराईको कागजात
३)जहाँ जाने हो त्यही ठाउँको जग्गाधनि प्रमाणपुर्जा र आउने ठाउँको पनि जग्गाधनि प्रमाणपुर्जा पेश गर्नुपर्ने
४)बसाईसराई गरि आउने हकमा बसाई सराई गरि ल्याएको प्रमाण पत्र
५)आउने जाने सबै व्यक्तिको नागरिकता/जन्म दर्ताको पर्तिलिपि

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानिय पञ्जिकाधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निःशुल्क र सो भन्दा बढी भएमा रु.५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१)निवेदन पत्र
२)अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेदभएको फैसलाको प्रमाण
३)पति पत्नीको नागरिकताको प्रमाणपत्र
४) केटाको स्थानीय ठेगाना सम्बन्धित वडामा हुनुपर्ने ।

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानिय पञ्जिकाधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निःशुल्क र सो भन्दा बढी भएमा रु.५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१)निवेदन पत्र
२)दुलाहा–दुलहीको नागरिकता
३)दुलहीले नागरिकता नलिएको खण्डमा पतिको नागरिकता
४)माइती तर्फ बाबु/आमाको नागरिकता (दुलहा दुलही दुवै कार्यालयमा उपस्थित हुुनपर्ने)

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानिय पञ्जिकाधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निःशुल्क र सो भन्दा बढी भएमा रु.५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१)निवेदन पत्र
२)मृतकको नागरिकता
३)सूचना दिने मानिसको नागरिकता
४)सूचना दिने व्यक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मुख्य ब्यक्ति हुनुपर्ने

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएमा सूचकले सूचना दिएकै दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानिय पञ्जिकाधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निःशुल्क र सो भन्दा बढी भएमा रु.५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१)सम्बन्धित बच्चाको बाबुको नागरिकता
२)आमाको नागरिकता
३)नियमानुसार सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता
४)सूचना दिने व्यक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मुख्य ब्यक्ति हुनुपर्ने
५)अस्पतालमा भए अस्पतालको कागजात

जानकारी