FAQs Complain Problems

सूचना:

कोरोना भाईरस ( कोभिड 19 ) संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रणका लागि यस गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई देहाय बमोजिमको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

आर्थिक वर्ष: