FAQs Complain Problems

सूचना:

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७७/०१/३१ गते बसेको पाचौं गाउँसभाका निर्णयहरु ।

७६/७७ Jun 2 2020 - 3:03pm PDF icon gaunsabha.pdf

मिति २०७७/०१/२९ गते बसेको ६१ गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

७६/७७ May 14 2020 - 4:08pm PDF icon nirnayaaa.pdf

मिति २०७७/०१/०८ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको ६० औं बैठकको निर्णयहरु ।

७६/७७ Apr 23 2020 - 5:18pm PDF icon कार्यपालिका 60.pdf

मिति २०७६/०९/११ गते बसेको ५५ औं कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ Dec 29 2019 - 10:34am

५४ औ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

७६/७७ Dec 22 2019 - 10:46am

मिति २०७६/०५/०४ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

७६/७७ Aug 25 2019 - 11:46am PDF icon कार्यपालिका.pdf

मिति २०७६/०४/१० गते सम्पन्न गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

७६/७७ Jul 29 2019 - 3:16pm

मिति २०७५/१२/२६ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं ४२ को निर्णयहरु ।

७५/७६ Apr 18 2019 - 1:42pm PDF icon बैठक नं ४२.pdf

मिति २०७५/११/१९ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

७५/७६ Mar 6 2019 - 10:51am PDF icon बैठक ४१.pdf

२०७५/१०/१६ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

७५/७६ Feb 22 2019 - 11:43am PDF icon वैठक निर्णय.pdf