FAQs Complain Problems

सूचना:

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

विभिन्न बिषादीहरुको दररेट माग सम्बन्धि मिति २०७८/०८/१५ गते प्रकाशित सूचना !!!

कृषि चुनको दररेट माग सम्बन्धी दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना !!!

पशु बिकास शाखाद्वारा मिति २०७८/०७/३० गते प्रकाशित दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना !!!

पशु शाखाद्वारा प्रकाशित देररेट माग सम्बन्धि सूचना !!!!