FAQs Complain Problems

सूचना:

आधारभुत तह उत्तिर्ण परिक्षा (कक्षा ८) र आधारभुत तह कक्षा ५ को शैक्षिक बर्ष २०७६ को नतिजा ।

आर्थिक वर्ष: