FAQs Complain Problems

सूचना:

सूचना तथा समाचार

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना।

आ.व. २०८१-०८२ को वार्षिक ब‍जेट वक्तव्य प्रस्तुती कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा।

आ.व. २०८१-०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने गाउँसभामा उपस्थिति सम्बन्धमा।

नदीजन्य पदार्थ संकलन, उत्खनन् तथा बिक्री कार्य बन्द गरिएको सम्बन्धी सूचना!!!

Pages