FAQs Complain Problems

सूचना:

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बेरोजगार दर्ताको लागि निवेदनको ढाँचा २०८०/०८१ Feb 12 2024 - 4:15pm PDF icon -बेरोजगार-दर्ता-फाराम.pdf
स्थानीय सरोकारको विषयमा युवासँगको कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी हुनका लागि निवेदनको ढाँचा २०८०/०८१ Feb 8 2024 - 2:00pm PDF icon निवेदनको ढाँचा.pdf
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (स्थायी कर्मचारीहरुको लागि) २०८०/०८१ Jul 17 2023 - 1:47pm PDF icon का.स.मु.फाराम_स्थायी.pdf
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम (करार कर्मचारीहरुको लागि) २०८०/०८१ Jul 17 2023 - 1:46pm PDF icon करार कर्मचारी का.स.मु फाराम_1.pdf
सम्बन्ध विच्छेद दर्ता फारम । ७५/७६ Sep 5 2018 - 12:43pm PDF icon divorce.pdf
मृत्यु दर्ता लागि नमुना फारम। ७५/७६ Sep 5 2018 - 12:35pm PDF icon death.pdf
बसाई सराई दर्ता लागि नमुना फारम। ७५/७६ Sep 5 2018 - 12:34pm PDF icon basaisarai.pdf
विवाह दर्ता लागि नमुना फारम। ७५/७६ Sep 5 2018 - 12:33pm PDF icon marriage.pdf
जन्म दर्ता को लागि नमुना फारम। ७५/७६ Sep 5 2018 - 12:30pm PDF icon birth.pdf