FAQs Complain Problems

सूचना:

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७७/०१/३१ गते बसेको पाचौं गाउँसभाका निर्णयहरु ।

७६/७७ 06/02/2020 - 15:03 PDF icon gaunsabha.pdf

मिति २०७७/०१/२९ गते बसेको ६१ गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

७६/७७ 05/14/2020 - 16:08 PDF icon nirnayaaa.pdf

मिति २०७७/०१/०८ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको ६० औं बैठकको निर्णयहरु ।

७६/७७ 04/23/2020 - 17:18 PDF icon कार्यपालिका 60.pdf

मिति २०७६/०९/११ गते बसेको ५५ औं कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु

७६/७७ 12/29/2019 - 10:34

५४ औ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

७६/७७ 12/22/2019 - 10:46

मिति २०७६/०५/०४ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

७६/७७ 08/25/2019 - 11:46 PDF icon कार्यपालिका.pdf

मिति २०७६/०४/१० गते सम्पन्न गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

७६/७७ 07/29/2019 - 15:16

मिति २०७५/१२/२६ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नं ४२ को निर्णयहरु ।

७५/७६ 04/18/2019 - 13:42 PDF icon बैठक नं ४२.pdf

मिति २०७५/११/१९ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

७५/७६ 03/06/2019 - 10:51 PDF icon बैठक ४१.pdf

२०७५/१०/१६ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु ।

७५/७६ 02/22/2019 - 11:43 PDF icon वैठक निर्णय.pdf