FAQs Complain Problems

सूचना:

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आन्तरिक आय तर्फको बोलपत्र आव्हानका लागि तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना!!!

२०८०/०८१ Mar 18 2024 - 12:25pm PDF icon hulaki 12-5 3rd page.pdf

आन्तरिक आय तर्फको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!!!

२०८०/०८१ Feb 12 2024 - 3:24pm

बोलपत्र स्वीकृतको लागि आशयको सूचना!!!

२०८०/०८१ Feb 5 2024 - 5:41pm

हुप्सेकोट गाउँपालिकाको आन्तरिक आय तर्फको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

२०८०/०८१ Dec 24 2023 - 6:14pm

औषधी खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आह्यवानको अत्यन्त जरुरी सूचना!!!

२०८०/०८१ Aug 25 2023 - 4:17pm PDF icon औषधी खरिद बोलपत्र आह्‍वान.pdf

सेनेटरी प्याड खरिद तथा सप्लाई सम्बन्धी सूचना!!!

२०७९/०८० Jun 11 2023 - 6:44pm

आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकको २०८० जेठ १८ बिहिबारमा प्रकाशित बोलपत्र स्वीकृतीको लागि आशयको सूचना!!!

२०७९/०८० Jun 2 2023 - 3:17pm PDF icon 4x11cc_Humpsekot RM.pdf

राजधानी राष्ट्रिय दैनिकको २०८० जेठ १० बुधबारमा प्रकाशित सूचना!!!

२०७९/०८० May 24 2023 - 10:47am PDF icon Technical Specification.pdf

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!

२०७९/०८० Mar 1 2023 - 5:23pm

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा !!!

२०७९/०८० Nov 30 2022 - 1:37pm

Invitation For Bids for Procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges

२०७९/०८० Nov 28 2022 - 12:32pm

देउराली प्राथमिक अस्पतालद्वारा औषधि खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

२०७९/०८० Nov 9 2022 - 12:32pm

घाँसको बिउ खरिदको लागी दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!

२०७९/०८० Nov 2 2022 - 1:35pm

कृषि विकास शाखा द्वारा मिति २०७९/०७/१५ गते प्रकाशित प्रस्ताब माग सम्बन्धि विभिन्न सूचनाहरु !!!

२०७९/०८० Nov 2 2022 - 12:51pm

दररेट माग सम्बन्धि सूचना !!!

२०७९/०८० Oct 13 2022 - 4:38pm

Price Bid खोल्ने सम्बन्धि सूचना !!!

२०७९/०८० Oct 10 2022 - 8:17pm

नव प्रवर्तक साझेदारी कोष अन्तर्गत ICT मैत्री विद्यालय निर्माणको लागि Barcode Reader, Software, Printer तथा कम्प्युटर सम्बन्धि सामाग्री खरिदको लागि दररेट माग सम्बन्धि सूचना !!!

७८-७९ Jun 17 2022 - 3:41pm

Invitation for Catalogue Shopping of vehicles !!!!

७८-७९ Jun 14 2022 - 10:44am PDF icon technical specification of tractor trailer.pdf

पशु सेवा शाखाद्वारा मिति २०७९/०२/२५ गते प्रकाशित विभिन्न कार्यक्रम संचालनका लागि दरभाउ माग गरिएको सूचना !!!

७८-७९ Jun 13 2022 - 4:28pm PDF icon CamScanner 06-11-2022 13.03.pdf

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!! (रागों वितरण कार्यक्रम )

७८-७९ May 30 2022 - 1:39pm

Invitation for bids (Construction of hupsekot cold store )

७८-७९ May 30 2022 - 12:13pm

आन्तरिक आय तर्फको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!!

७८-७९ Apr 21 2022 - 3:42pm

पशु सेवा शाखाद्वारा मिति २०७८/१२/२४ गते प्रकाशित दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!

७८-७९ Apr 8 2022 - 2:50pm

५०% अनुदानमा उन्नत काक्रा बिउ वितरणका लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८/१०/१२)

७८-७९ Jan 27 2022 - 11:33am

Invitation for Bids (Construction of birthing center)

७८-७९ Jan 22 2022 - 8:48am

कृषि शाखा द्वारा मिति २०७८/१०/०४ गते प्रकाशित दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचनाहरु !!!!

७८-७९ Jan 20 2022 - 12:26pm

Invitation for Catalogue Shopping of vehicles

७८-७९ Jan 20 2022 - 12:13pm PDF icon Catalogue Shopping of Motor Bike.pdf

विभिन्न बिषादीहरुको दररेट माग सम्बन्धि मिति २०७८/०८/१५ गते प्रकाशित सूचना !!!

७८-७९ Dec 1 2021 - 2:19pm

कृषि चुनको दररेट माग सम्बन्धी दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना !!!

७८-७९ Dec 1 2021 - 2:14pm

पशु बिकास शाखाद्वारा मिति २०७८/०७/३० गते प्रकाशित दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना !!!

७८-७९ Nov 16 2021 - 4:01pm

पशु शाखाद्वारा प्रकाशित देररेट माग सम्बन्धि सूचना !!!!

७८-७९ Nov 16 2021 - 3:16pm

कृषि शाखाद्वारा प्रकाशित दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!!

७८-७९ Nov 15 2021 - 8:00pm

पशु सेवा शाखा द्वारा मिति २०७८/०७/१७ गते प्रकाशित दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचनाहरु !!!

७८-७९ Nov 3 2021 - 3:46pm

पशु शाखा द्वारा मिति २०७८/०६/१२ गते प्रकाशित दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!

७८-७९ Oct 1 2021 - 2:08pm

कृषि शाखा द्वारा मिति २०७८/०६/१२ गते प्रकाशित दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!

७८-७९ Oct 1 2021 - 2:01pm

५०% अनुदानमा उन्नत आलु बिउ वितरण कार्यक्रमको लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना !!!

७८-७९ Sep 14 2021 - 12:49pm

पशु बिकास शाखाद्वारा मिति २०७८/०५/२३ गते प्रकाशित औषधि तथा खोपहरु खरिद सम्बन्धि सूचना !!!!

७८-७९ Sep 10 2021 - 2:07pm

कृषि बिकास शाखाद्वारा प्रकाशित विभिन्न शिर्षकमा दररेट माग सम्बन्धि सूचनाहरु !!!

७८-७९ Sep 8 2021 - 11:20am

Invitation for bids ( Date of publication 2078/01/10 )

७७/७८ Apr 28 2021 - 5:02pm

हुप्सेकोट गाउँपालिकाको आन्तरिक आयतर्फको बोलपत्र आव्हानको सूचनाहरु !!! ( चौथो पटक प्रकाशित मिति २०७७/१०/१९ गते )

७७/७८ Feb 2 2021 - 3:56pm PDF icon belahaani khola.pdf, PDF icon giruwari khola.pdf, PDF icon koliya khola.pdf, PDF icon patthar khola tender.pdf

Invitation For Bids ( 13 paush, 2077 )

७७/७८ Dec 31 2020 - 12:45pm PDF icon tender.pdf

invitation for bids ( First date of publication 31st Dec 2020 ) )

७७/७८ Dec 31 2020 - 12:43pm

औषधि खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!

७७/७८ Dec 8 2020 - 12:42pm

सर्भर खरिदको लागि आर्थिक प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!

७७/७८ Dec 6 2020 - 11:46am PDF icon notice.pdf

पशु शाखाको औषधि खरिदको लागि दररेट पेश गर्ने बारे सूचना !!!

७७/७८ Dec 1 2020 - 10:50am

हुप्सेकोट गाउँपालिकाको कृषि शाखाद्वारा प्रकाशित दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचनाहरु !!!

७७/७८ Sep 27 2020 - 1:19pm PDF icon 4.pdf

Terms of Reference for Digitization Services of Vital Event Registration

७७/७८ Sep 24 2020 - 12:04pm PDF icon TOR.pdf

घटना दर्ता डिजिटाइजेशनका लागि सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ Sep 23 2020 - 4:25pm

आन्तरिक आयतर्फको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ( दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७/०५/२४ गते )

७७/७८ Sep 14 2020 - 3:42pm PDF icon Re notice of Girubari khola.pdf, PDF icon Re-Notice for khola2 (1).pdf

Invitation for bids (First date of publication 2077/05/19 )

७७/७८ Sep 5 2020 - 9:43am PDF icon Ward bhawan suchana for 4th sep, 2020.pdf

दररेट उपलब्ध गराउने बारे ।

७७/७८ Aug 5 2020 - 11:34am PDF icon pad.pdf

आन्तरिक आयतर्फको बोलपत्र आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०४/१३ गते )

७७/७८ Jul 29 2020 - 8:41am PDF icon tender.pdf

बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना ।

७६/७७ Jun 30 2020 - 2:31pm

IT सामाग्री सप्लाई कार्य सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना !!!

७६/७७ Jun 11 2020 - 1:22pm

नदिजन्य पदार्थ लिलामी बढाबढ सम्बन्धी सूचना

७६/७७ Jun 5 2020 - 12:46pm

निर्माण कार्य सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना !!!

७६/७७ Jun 5 2020 - 12:42pm PDF icon bolpatra.pdf

दररेट माग सम्बन्धमा ।

७६/७७ May 24 2020 - 8:11pm

Invitation for Bids for the Construction of Hupsekot Rural Municipality Administrative Building ( Date of re-publication : 2077/01/16)

७६/७७ Apr 29 2020 - 1:54pm PDF icon Invitation for Bids of building .pdf

आन्तरिक आय तर्फको बोलपत्र आव्हानको सूचना !!!(दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७/०१/१६ )

७६/७७ Apr 29 2020 - 1:52pm

दररेट उपलब्ध गराईदिने बारे ।

७६/७७ Apr 3 2020 - 3:42pm

Invitation for bids (Ring road project)

७६/७७ Feb 4 2020 - 3:44pm

निर्माण कार्य सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना !!! (प्रकाशित मिति २०७६/१०/२१ )

७६/७७ Feb 4 2020 - 3:33pm

Invitation for Bids

७६/७७ Dec 5 2019 - 3:22pm PDF icon suchana for kalopatre(2).pdf

निर्माण कार्य सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना (पुन: प्रकाशन मिति २०७६/०७/२४ गते )

७६/७७ Nov 10 2019 - 3:44pm

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना !!! (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०७/२० )

७६/७७ Nov 7 2019 - 3:40pm

वोलपत्र रद्द गरिएको सूचना !!!

७६/७७ Nov 3 2019 - 6:21pm

निर्माण कार्य सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना !!!

७६/७७ Oct 5 2019 - 10:56am

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७६/७७ Sep 19 2019 - 12:50pm

सवारी साधन आपूर्ति सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना !!!

७६/७७ Aug 25 2019 - 12:48pm

बाटो कालोपत्रे सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना ।

७५/७६ May 7 2019 - 2:18pm

भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७५/७६ Mar 31 2019 - 12:38pm

भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना (वार्ड नं. १, २ र ५ )

७५/७६ Mar 3 2019 - 2:24pm

कृषि यान्त्रिकिकरणअनुदानको लागि आपूर्तिकर्ताबाट शिलबन्दी प्रस्ताव आब्हानको सूचना ।

७५/७६ Feb 15 2019 - 1:34pm PDF icon aapurti karta.pdf

भवन (सभा हल) निर्माण बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७५/७६ Nov 12 2018 - 1:09pm

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७५/७६ Oct 28 2018 - 11:17am

गिरुबारी खोला कोलिया खण्डको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना।

७५/७६ Oct 23 2018 - 1:16pm PDF icon गिरुवारी खोला सूचना.pdf

सवारी साधन आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना।

७५/७६ Sep 28 2018 - 11:40am

गिरुबरी खोलाको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना।

७५/७६ Sep 14 2018 - 12:58pm PDF icon गिरुवारी खोला सूचना.pdf

पत्थर खोलाको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना।

७५/७६ Aug 22 2018 - 2:55pm PDF icon tender1.pdf