FAQs Complain Problems

सूचना:

अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण सम्बन्धि सूचना !!!

यही मिति २०७६/०८/२७ गते शुक्रबार बिहान ठीक १० : ०० बजे हुप्सेकोट गाउँपालिकाको कार्यालयबाट   गाउँपालिका भित्र अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गर्न छुटेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरुका लागि  परिचय पत्र वितरण गरिने व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं । 

आवश्यक कागजात :

१. अटो साइजको फोटो ४ प्रति 

२. नागरिकताको प्रतिलिपि 

३. नावालकको हकमा जन्मदर्ता र संरक्षकको नागरिकताको प्रतिलिपि 

४. सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस 

 

आर्थिक वर्ष: