FAQs Complain Problems

सूचना:

विगतमा भएका विभिन्न आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेको जग्गाहरुको स्वामित्व , दर्ता श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा कुनै समस्या भए वा बाँकी काम भए सोको विवरण भरी निबेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

आर्थिक वर्ष: